Sve vesti sa festivala filmskog scenarija

Tim 42. festivala

DIREKTOR: Saša Milenković UMETNIČKI DIREKTOR: Marko Živić PRODUCENT: Ognjen Rakčević ORGANIZATOR: Dimitrije Prodanović MODERATOR ŠKOLE DRAMATURGIJE: mr Ivan…