LETNJA ŠKOLA DRAMATURGIJE

Od 20.festivala filmskog scenarija (1996.) radi Letnja škola filmske dramaturgije, svojevrsna praktična radionica za mlade i buduće scenariste. Škola je pokrenuta sa ciljem da se studenti dramaturgije i režije i scenaristi početnici, u neposrednom kontaktu sa afirmisanim i iskusnim scenaristima, upoznaju sa metodom rada i iskustvom. To je praktična radionica na koju polaznici (uglavnom njih desetak) donose svoje radove (sinopsise i tritmente) o kojima se raspravlja. Ova škola ustrojena je po uzoru na slične kampove u Evropi i SAD (recimo festival “Sandens”). Sinopsisi mladih autora za celovečernje filmove bivaju analizirani u okviru rada i susreta sa eminentnim stvaraocima, koji spremaju osvrte i sugestije na radove polaznika. Polaznici škole su studenti Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu i niza filmskih škola iz Beograda.

Idejni tvorci i medijatori škole su Slobodan Stojanović i Ljubomir Radičević, asistent Srđan Koljević, a svoje učešće u školi uzimaju svi prisutni scenaristi, tako da su polaznici bili u prilici da razgovaraju sa Srđanom Karanovićem, Slobodanom Šijanom, Gordanom Mihićem, Muharemom Pervićem… Ova škola proistekla je iz dugogodišnje saradnje Festivala sa visokoškolskim umetničkim ustanovama jer su studenti od samih početaka festivala uvek bili gosti i učesnici simpozijuma a sa svojim omnibus filmovima učestvovali u konkurenciji za nagrade. Mnogi od njih danas su istaknuti autori što Festivalu, u svakom slučaju, služi na čast.

Prapočetak Festivala filmskog scenarija bila je, dakle, revija “Jugoslovenski igrani film u akciji”. Tako se zvao i prvi Festival. Gledano sa ove vremenske distance taj naziv prilično je proročanski i indikativan za sve ono što se u nekim potonjim godinama dešavalo u Vrnjcima, jer nekoliko ideja iznedrenih za stolom simpozijuma a realizovanih u krilu Festivala bile su novine koje su mnogo značile za samu filmsku smotru u Vrnjačkoj Banji, ali i za čitavu domaću kinematografiju. Bile su to ideje koje su ostavljale uvek vidan trag, dajući Festivalu personalitet koji on održava skoro četvrt veka, porvrđujući tako njegov, makar i indirektan, uticaj na tokove nacionalne kinematografije.

Letnja škola dramaturgije - 45 Festival

Letnja škola dramaturgije - 44. Festival

Letnja škola dramaturgije - 43. Festival

Letnja škola dramaturgije - 42. Festival

Letnja škola dramaturgije - 41. Festival