Nišlija Bojan Jovanović, antropolog, književnik i sineasta diplomirao je i doktorirao etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i radeći u Balkanološkom institutu SANU stekao zvanje naučnog savetnika.

Knjiga „Negovana divlјina  – Film i alternativni film“ obuhvata eseje, intervjue i autorizovana izlaganja Bojana Jovanovića na teme svog bogatog filmskog opusa, alternativnog i eksperimentalnog filma, filmske subverzivnosti i oniričnosti, odnosa alternativne i oficijelne kinematografije, ali i šire gledanih kodova ovih dveju kultura. Knjiga sadrži i Jovanovićeve eseje o Endiju Vorholu, Džonu Džostu, Andreju Tarkovskom, R. V. Fasbinderu… U poglavlјu „Bioskopska paradigma“, Bojan se bavi fenomenom kolektivnog doživlјavanja iluzije stvarnosti, ali veoma precizno, sa stanovišta psihologije i antropologije. Segmenti knjige koji nose nazive: „Subverzivno značenje“, „Onirička imaginacija“, „Moć početka“, „Eksperimentalno i alternativno“, „Manifestno i latentno“. U drugom delu knjige objavlјuje svoje tekstove u kojima se bavi velikim filmskim autorima i njihovim delima, kao što su: Elem Klimov („Idi i gledaj“), Eldar Šengelaja („Plavi vrhovi“), Hektor Babenka („Polјubac žene pauka“), Žan Lik Godar („Detektiv“), Akira Kurosava („Ran“), Robert Zemekis („Povratak u budućnost“), Piter Vir („Svedok“), Andrej Končalovski („Pomahnitali voz“), Andrej Tarkovski („Žrtvovanje“), Dejvid Linč („Plavi somot“), Godfrij Ređio („Kojaniskaci“), Vim Venders, Fasbinder, Bertoluči, Spilberg, Kišlovski, Paradžanov, Džarmuš…

Snimio je preko četrdeset alternativnih filmova i objavio jedanaest knjiga pesama. Važan aspekt njegovog književnog rada čine tematski eseji i tekstovi o domaćim i inostranim piscima. Glavne teme Jovanovićevog naučnog interesovanja su: tradicionalna duhovna kultura Srba i balkanskih Slovena, pagansko nasleđe, magijska praksa, predstave o smrti, etnopsihologija, teorija obreda, urbana antropologija, antropološko proučavanje zla, istraživanje snova i prevrednovanje dosadašnjeg etnološkog i antropološkog nasleđa. Rezultati njegovih istraživanja ugrađeni su u pristupe savremenih naučnih proučavanja.

Dobitnik je Vukove nagrade,  Povelјe povodom 55 godina postojanja Drugog programa Radio Beograda, Nagrade „11 januar“, najviše priznanje grada Niša, za postignute rezultate u oblasti nauke i književnosti.