Na prvoj konfereciji za medije, koje ove godine vodi Saša Radojević, gosti su bili Ivana i Miroslav Mitić, scenaristi filma kojim je otvorena ovogodišnja smotra najboljih filmskih scenarija. Simpatičan par je govorio o snimanju i problemima oko realizacije ovog projekta. Nasuprot ustaljenoj praksi ( da se na prvoj konferenciji predstavnicima medija obrate direktor Kulturnog centra i umetnički direktor festivala, uglavnom iznoseći probleme oko organizacije Festivala, ovoga puta to nije bio slučaj. Da li to neki bolji vetrovi duvaju oko Festivala, ostaje da se vidi.)