DIREKTOR:
Saša Milenković
UMETNIČKI DIREKTOR:
Marko Živić
PRODUCENT:
Ognjen Rakčević
ORGANIZATOR:
Maša Cvetanović
VODITELJ
PRESS KONFERENCIJE:

mr Ivan Velisavljević
VODITELJ
PRESS KONFERENCIJE:
Saša Radojević
PORTPAROL
FESTIVALA:
Dane Stanojčić
VODITELJ
PROGRAMA:
Milena Zisk

Letnja škola dramaturgije

MODERATOR
ŠKOLE DRAMATURGIJE:

Dejan Janković
PREDAVAČ
ŠKOLE DRAMATURGIJE:
Branislav Lečić
PREDAVAČ
ŠKOLE DRAMATURGIJE:
Aleksandar Janković
PREDAVAČ
ŠKOLE DRAMATURGIJE:
Predrag Stanojlović

Služba Festivala

 • Radica Prodanović
 • Dragutin Radaković
 • Ana Pavlović
 • Igor Dunjić
 • Marko Petrović
 • Tijana Atanasković
 • Ana Ljubomirović
 • Ružica Čeperković
 • Katarina Milojević

Bilten Festivala

 • Saša Milenković
 • Mila Vasojević
 • Marina Stanković - Janković
 • Ana Stojković
 • Natalija Popović
 • Ljiljana Radaković
 • Djordje Petrović
 • Milan Mitrović

Tehnička služba

 • Saša Ravilić
 • Djordje Petrović
 • Dragan Strinković
 • Dragan Crnoglavac
 • WEBDESIGN: AndTeam
 • PHOTOGRAPHY: Milan Mitrović
 • PHOTOGRAPHY: Djordje Petrović
 • VIDEO: Vladimir Zajić
 • FESTIVALSKI DIZAJN: Predrag Čomagić

Quick Tips for Buying Medicines Over the Interne