Festival filmskog scenarija raspisuje JAVNI KONKURS radi prikupljanja predloga za finansiranje projekata ,,NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIO” čija je realizacija predviđena u 2025. godini.

 1. Pravo učešća na konkursu imaju svršeni dramaturzi, studenti dramaturgije i svi oni koji su vešti u pisanju, koji imaju dobru ideju, a da su iz Srbije. Scenario koji je predmet prijave dostavlja se u elektronskoj formi (PDF/Word) na mail adresu: jedinipraviffs@gmail.com
  Pobednički scenario, biće realizovan u dugometražni igrani film i uvršćen u takmičarski program Festivala filmskog scenarija.
 1. Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
  – usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
  – kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
  – kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
  – stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
  – neophodni resursi;
  – stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice;
  – komercijalni karakter scenarija.

Stručna komisija za izbor projekata vrši ocenu svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma koji su utvrđeni za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs.

Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje 01.07. a završava se 30.08.2024. godine.

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Festivala filmskog scenarija: www.screenfest.org.rs, instagram profilima: https://www.instagram.com/festival.filmskog.scenarija/   https://www.instagram.com/festival_filmskog_scenarija i fejsbuk stranici: https://www.facebook.com/Festival.filmskog.scenarija