Opština Vrnjačka Banja, Ustanova Kulturni centar Vrnjačka Banja,
prezentuju

JAVNI KONKURS
radi prikupljanja predloga za finansiranje projekata
“NAJBOLjI ORIGINALNI SCENARIO”
čija je realizacija predviđena u 2021\2022. godini.


1. Pravo učešća na konkursu imaju svršeni dramaturzi, studenti dramaturgije i svi oni koji su vešti u pisanju, koji imaju dobru ideju, a da su iz Srbije. Scenario koji je predmet prijave dostavlja se u elektronskoj formi (PDF/Word) na mail adresu: jedinipraviffs@gmail.com ili poštom u tri primerka na adresu: Kulturni centar Vrnjačka Banja, Vrnjačka 20, 36210 Vrnjačka Banja

Pobednički scenario, biće realizovan u dugometražni igrani fim u „Apollon“ produkciji i uvršćen u takmičarski program narednog Festivala filmskog scenarija.

2. Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:
– usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i  prioritetima konkursa;
– kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
– kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
– stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
– neophodni resursi;
– stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.
– komercijalni karakter scenarija

Stručna komisija za izbor projekata vrši ocenu svakog projekta na osnovu vrednovanja kriterijuma koji su utvrđeni za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs.

Izabrani scenario na Javnom konkursu biće sledeće godine prezentovan u takmičarskom delu festivala Filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji.

Rok za podnošenje prijava na konkurs počinje 10.07. a završava se 30.08. 2021. godine.

Ovaj Konkurs će realizovati „Cinemasina4you“ koju zastupa Marko Jovičić, reditelj festivala, producent i „ Apollon“ Beograd kojeg zastupa Željko Mitrović. direktor.

Prijave poslate poštom, moraju nositi žig sa datumom, najkasnije, 30. avgust. 2021. godine, ili moraju biti predate do 15.00 u Kulurni centar Vrnjačke Banje, ulica Vrnjačka 20.

Rezultati javnog konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Festivala filmskog scenarija: www.screenfest.org.rs kao i instagram profilu: https://www.instagram.com/jedini_pravi_ffs/

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava.