Festival filmskog scenarija
Ko je i šta bio na Festivalu od 1977. do 2016.

 

 

Direktori:
Boško Ruđinčanin (1977-1994)
Jelena Borović Dimić (1995-1997)
Boško Ruđinčanin (1998-2008)
Jelena Borović Dimić (2009-2012)
Saša Milenković (2013. i dalje)

Umetnički direktor:
Miomir Miki Stamenković (1977-1997)
Milan Nikodijević (1998-2011)
Jelena Borović Dimić (2012)
Dragoljub Gagi Vojnov (2013. i dalje)


Organizacioni rukovodioci:
Vasiljka Bogićević (1977-1985)
Danica Stanojčić (1986-1994 ; 1998-2008)


Članovi Saveta festivala, festivalskih odbora,
programskih veća, direkcija i upravnih odbora:
Ljubomir Radičević
Miomir Stamenković
Lordan Zafranović
Tone Patrljč
Aleksandar Đurčinov
Voja Mirić
Boško Ruđinčanin
Srđan Karanović
Živojin Begović
Irma Flis
Radmila Guteša
Ljubiša Đidić
Aleksandar Kostić
Stevan Jovičić
Mile Vukić
Jovan Đurović
Miloš Milekić
Predrag Bajić
Stojadin Đurović
Vasiljka Bogićević
Veroljub Valjarević
Miki Krstović
Vlasta Radovanović
Nedeljko Radulović
Rodoljub Džamić
Petar Lalović
Radoš Bajić
Živadin Đukić
Zdravko Randić
Filip Banković
Zoran Andrijašević
Đorđe Milojević
Mirjana Stevović
Živorad Kotlajić
Svetlana Dobić
Vera Simić
Mile Gavrilović
Nikola Stojanović
Zoran Jovanović
Milan Božić
Prvoslav Ralić
Dragiša Biševac
Miloljub Simić
Vitomir Blagojević
Predrag Vučković
Radosav Miodragović
Minja Vojvodić
Mirjana Bekčić
Radoslav Zelenović
Dinko Tucaković
Srđan Koljević
Ognjan Topalović
Danica Stanojčić
Milan Nikodijević
Zoran Rajić
Tomislav Vlajković
Jelena Borović Dimić
Dragutin Radaković
Radica Prodanović
Gordan Mihić
Slobodan Šijan
Slobodan Stojanović
Boro Drašković
Aleksandar Avramović
Vuk Pavlović
Bora Anđelić
Radomir Putnik
Todor Mijatović
Zorica Romanova
Milan Mijatović
Bojan Novoselac
Saša Radojević
Mihajlo Tomić
Svetlana Borović
Mirjana Đurašević
Ana Pavlović


Članovi selekcionih komisija:
Predrag Golubović
Dragoslav Adamović
Miomir Stamenković
Ratislav Jović
Vasiljka Bogićević
Boško Ruđinčanin
Nikola Đurović
Mate Bogdanović
Milutin Mičović
Vladimir Basara
Aleksandar Đurčinov
Voja Mirić
Ljubomir Radičević
Milan Nikodijević
Saša Milenković
Dane Stanojčić
Ivan Velisavljević
 

Organizatori:
Miki Đurić
Mihajlo Ćirin
Draško Roganović
Ivan Aranđelović
Ivan Karl
Marjan Vujović
Ognjan Rakčević
Matej Armuš

Voditelji simpozijuma:
Vlasta Radovanović
Aleksandar Đurčinov
Ljubomir Radičević
Dinko Tucaković
Ivan Velisavljević
Voditelji programa:
Danka Novović
Stevanka Češljarov
Duško Tadić
Zorica Sladić
Janez Vrhovec
Milena Zisk
Vesna Đorđević
Zora Debeljak
Vesna Petrović


Voditelji razgovora sa publikom:
Janez Vrhovec
Ivan Krivec
Bane Vukašinović
Nebojša Đukelić
Radoslav Zelenović
Marina Đurašković
Ivan Velisavljević


Bilten:
Živorad Nikolić
Blagoje Ilić
Nedeljko Radulović
Rade Đurđević
Ljubivoje Kostić
Ognjan Topalović
Radivoje Pantić
Vladimir Ašković
Mila Kodemo
Ivan Krivec
Đorđe Mišković
Mila Vasojević
Radoš Mladenović
Miloš Milišić
Zoran Župac
Bratislav Raković
Ljiljana Radaković
Ivana Jevtić
Milan Nikodijević
Zoran Rajić
Ljubomir Vojić
Marina St. Janković
Ana Stojković

Web, cd i dvd dizajn:
Dragan Dimitrijević