Impresum Festivala
Direktor Kulturnog centra Saša Milenković
Umetnički direktor Festivala Marko Živić
Izvršni producent Marko Živić
Producent Ognjen Rakčević
Voditelji simpozijuma
i škole dramaturgije
Branislav Lečić
Dejan Janković
Pr Festivala Dane Stanojčić
Služba Festivala Radica Prodanović
Dragutin Radaković
Ana Pavlović
Igor Dunjić
Marko Petrović

Tijana Atanasković
Ana Ljubomirović
Ružica Čeperković
Katarina Milojević
Voditelj programa Milena Zisk
Voditelj konferencije za štampu mr Ivan Velisavljević
Saša Radojević
Organizator Kulturni centar , Vrnjačka Banja
Glavni organizator Maša Cvetanović
Bilten Festivala
 
Saša Milenković  - za izdavača
Mila Vasojević - urednik
Marina Stanković Janković - novinar
Ana Stojković - novinar
Natalija Popović - novinar
Ljiljana Radaković
- kompjuterski slog i priprema
Đorđe Petrović - fotoreporter
Milan Mitrović - fotoreporter
Festivalski dizajn Predrag Čomagić
Tehnička Služba Festivala Dragan Strinković
Dragan Crnoglavac
Saša Ravilić
Đorđe Petrović
Video materijali i obrada Vladimir Zajić
Web i DVD dizajn Dimitrijević Dragan