Impresum Festivala
Direktor Kulturnog centra Saša Milenković
Umetnički direktor Festivala Dragoljub Vojnov
Izvršni producent Dragoljub Vojnov
Producent, organizator Matej Armuš
Voditelji programa Festivala mr Ivan Velisavljević  - moderator simpozijuma
mr Ivan Velisavljević - letnja škola dramaturgije
Pr Festivala Dane Stanojčić
Služba Festivala Dragutin Radaković
Radica Prodanović
Ana Pavlović
Marko Petrović

Tijana Atanasković
Ana Ljubomirović
Voditelj programa Milena Zisk
Voditelj konferencije za štampu mr Ivan Velisavljević
Organizator Kulturni centar , Vrnjačka Banja
Glavni organizator Marko Crnogorac
Bilten Festivala
 
Saša Milenković  - za izdavača
Mila Vasojević - urednik
Marina Stanković Janković - novinar
Ana Stojković - novinar
Natalija Popović - novinar
Ljiljana Radaković
- kompjuterski slog i priprema
Đorđe Petrović - fotoreporter
Milan Mitrović - fotoreporter
Festivalski dizajn Predrag Čomagić
Tehnička Služba Festivala Dragan Strinković
Dragan Crnoglavac
Saša Ravilić
Đorđe Petrović
Web i DVD dizajn Dimitrijević Dragan