Viđeni su u Vrnjačkoj Banji
na 41. Festivalu Filmskog Scenarija